Modernizacja i remonty istniejących kotłów węglowych

Kotły parowe

Parametry wybranych kotłów parowych po modernizacji

Wydajność
PLM-1,25
PLM 2,5
OKR3
OKR5
OR10
przed modernizacją t/h
2,2
4,5
3
5
10
po modernizacji t/h
4
8
4
7
12

Kotły wodne