Obniżanie mocy kotłowni w paliwie

W pewnych sytuacjach możliwe jest obniżenie mocy kotłowni poniżej 20 MW w paliwie co pozwoli na wyjście kotłowni z konieczności kupna kosztownych uprawnień do emisji CO2. Informujemy, że możemy się podjąć obniżenia mocy kotłów:
  1. wprowadzając w nich zmiany w układzie technologicznym kotłów adekwatnych do obniżonej mocy kotła
  2. w sposób nie wprowadzający takich zmian lecz ograniczających się do instalacji AKPiA !
W ten sposób obniżyliśmy moce kotłów WR 25 do mocy ok. 8MW.

W obu przypadkach zmiana mocy zostaje wpisana do dokumentacji koncesyjnej kotła co umożliwia po podjęcie działań formalnych prowadzących do wyjścia z procedury handlu emisjami CO2 i obniżenia kosztów sprzedawanej energii cieplnej.

Innym sposobem wyjścia z handlu emisjami CO2 może być podniesienie mocy kotłów i sprawności przy jednoczesnym wyrejestrowaniu zbędnych kotłów o dużej mocy. Na przykład:
W kotłowni znajdują się 3 kotły o mocy w paliwie i sprawności: WR 10, q = 14,9 MW, η = 78%
WR 2,5, q = 3,66 MW, η = 79%
WR 1,25 q = 1,83 MW, η = 79%
Potrzebna moc dla odbiorców wynosi 16 MW. Moc kotłowni w paliwie Q = 20,39 MW
Modernizujemy kocioł WR do podnosząc jego moc z 11,63 MW do 13 MW i sprawność z 78% do 82% i wyrejestrowujemy kocioł WR 1,25. Bilans mocy kotłowni w paliwie będzie następujący: WR 10, q = 15,85 MW, η = 82% , WR 2,5, q = 3,66 MW, η = 79% razem 19,51 MW < 20 MW

Możliwe są również inne kombinacje. Wymaga to jednak przeprowadzenia analizy parametrów pracy kotła, sieci cieplnej, zabudowanych zabezpieczeń i układu AKPiA potrzeb odbiorców.

Spotkaliśmy się z przypadkami konieczności pracy kotłów z tak niskimi mocami, że temperatura spalin jest niższa niż 120 oC. Jeżeli w instalacji odpylania spalin znajduje się filtr workowy wtedy aby uchronić worki przed zawilgoceniem, przełącza się on w tryb awaryjny co skutkuje obniżeniem skuteczności odpylania. Także ze względu na trwałość stalowych kominów temperatura spalin nie powinna być zbyt niska. Jeżeli takie przypadki występują u Państwa możemy zaoferować likwidację tego problemu po przeanalizowaniu układu technologicznego kotłowni.

Informujemy, że oprócz modernizacji kotłów i wyżej opisanych usług oferujemy także automatyzacje kotłowni w tym układ tzw. "pływających blokad" pozwalający na wygenerowanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przez pomy wody.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.solve.pl gdzie podano oferowany zakres naszych usług jak również szereg informacji dotyczących kotłów.

Chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień w przypadku pytań i niejasności.